Viola 2 part from QUADRILLE (Čtverylka) - dance fantasy for viola foursome

Composer
Duration
9 minutes
Genre
Modern classical music
Other parts

Interpreti, kteří hodlají skladbu nastudovat, mohou získat notový materiál přímo od autora: https://www.scoreexchange.com/profiles/ivoblaha Performers, who want to play this piece, can to obtain sheet music directly from author: https://www.scoreexchange.com/profiles/ivoblaha

The main impulsion for the creation of Quadrille - dance fantasy for viola foursome was author’s awakened interest in peculiar sound appeal of violas with velvet timbre suggesting archaic origin of these instruments. Their specific expression steps up notably in case of plain colour without diverse instruments. Fanciful dance impression of the work is induced by distinct rhythmicity and expressional variety dreamily oscillating between scenes of carefree playfulness, exciting motion and tense calm. The trait of quadrille is indicated also by using four voices as two dance pairs situated at counter position.

Hlavním podnětem ke vzniku skladby bylo autorovo zaujetí zvláštním zvukovým kouzlem viol se sametově měkkým, zastřeným témbrem, jakoby připomínajícím archaický původ těchto instrumentů. Jejich specifický projev vynikne zvláště při čisté barvě nelomené kombinacemi s odlišnými nástroji. K fantaskně tanečnímu rázu skladby přispívá zemitá rytmičnost hudby a pestrost výrazových poloh snově oscilujících mezi scénami hravé pohody, vzrušeného pohybu i napjatého klidu. Charakteru čtverylky odpovídá také princip postavení čtveřice hlasů jako dvou tanečních párů proti sobě.

Which method of viewing music should I use?

Score Exchange has two methods to display previews of music: seView which uses regular html and javascipt and the Scorch plug-in from Avid which needs to be downloaded and installed onto your computer. Both have advantages and disadvantages:

seView

seView, is the most compatible option. You should be able to view music on all modern web browsers including most mobile devices. Even if your device does not support javascript you should still be able to preview at least page one of the music.

You do not need to install any additional software to use seView.

Scorch

Scorch is a free plug-in from Avid for displaying and printing music. It can also play the music that you're seeing. As modern web browsers are updated, Scorch is no longer compatible with many browsers. Scorch has never been compatible with mobile devices and some web browsers on Mac computers.

If your web browser does not install Scorch automatically, you can click here to download and install scorch manually.

cloud scorch goes here

Licensing for this music

This part was published on Score Exchange by Ivo Bláha. When you buy it, you are granted a license that includes the following:

Sharing the file you download
When you buy the score - make multiple copies
When you buy parts - make multiple copies

For anything not permitted by the above licence then you should contact the publisher first to obtain permission.

In order to submit this part to ScoreExchange.com Ivo Bláha has declared that they own the copyright to this work in its entirety or that they have been granted permission from the copyright holder to use their work. If you believe that this part should be not available here because it infringes your or someone elses copyright, please report this part using the copyright abuse form.