Viole part from BERGAMASCA - symphonic scherzo

Composer
Duration
10 minutes
Genre
Modern classical music

"I chose the title "Bergamasca" for my orchestral fantasy as a reminder of an old dancing song which originated in the region of Italian town Bergamo in the 16th century. The instrumental shape of Bergamasca had gradually spread out over Europe and it reached significant success especially in the 19th century. However, my intention was not to revive the historical form but to create a free, fanciful dancing picture. Bizarre mystique mingles with nostalgic cheerfulness; passionate flow is followed by lyrical-humorous natural idyll. The driving power of that all is a rhytmical element - the essence of dancing and music expression." Author

"Název sve orchestrální fantazie "Bergamasca" jsem zvolil jako jisté připomenutí stare taneční písne, která má svůj počátek již v 16.stol. v oblasti italskeho mesta Bergamo. Její instrumentální podoba se rozšířila po Evropě a značnou obecnou oblibu zažila zejména v 19.stol. Slovo "pergamuška", dodnes českými muzikanty užívané (obvykle ve zlehčujícím vyznamu), vzniklo zřejmě právě počeštěním slova bergamaska. Mym záměrem nebyl ovšem návrat k historické formě, ale volné zobecnění do podoby jakéhosi fantaskního tanečního obrazu. V něm se mísí bizarní tajuplnost s nostalgickou úsměvností, dravý pohyb tu střídá lyricko humorné přírodní idylka. Ústřední hnací silou všeho toho je rytmický živel - prapodstata tanečního i hudebního projevu." Autor

Which method of viewing music should I use?

Score Exchange has two methods to display previews of music: seView which uses regular html and javascipt and the Scorch plug-in from Avid which needs to be downloaded and installed onto your computer. Both have advantages and disadvantages:

seView

seView, is the most compatible option. You should be able to view music on all modern web browsers including most mobile devices. Even if your device does not support javascript you should still be able to preview at least page one of the music.

You do not need to install any additional software to use seView.

Scorch

Scorch is a free plug-in from Avid for displaying and printing music. It can also play the music that you're seeing. As modern web browsers are updated, Scorch is no longer compatible with many browsers. Scorch has never been compatible with mobile devices and some web browsers on Mac computers.

If your web browser does not install Scorch automatically, you can click here to download and install scorch manually.

cloud scorch goes here

Licensing for this music

This part was published on Score Exchange by Ivo Bláha. When you buy it, you are granted a license that includes the following:

Sharing the file you download
When you buy the score - make multiple copies
When you buy parts - make multiple copies

For anything not permitted by the above licence then you should contact the publisher first to obtain permission.

In order to submit this part to ScoreExchange.com Ivo Bláha has declared that they own the copyright to this work in its entirety or that they have been granted permission from the copyright holder to use their work. If you believe that this part should be not available here because it infringes your or someone elses copyright, please report this part using the copyright abuse form.