Flauto/Flauto picc. part from MORAVSKÉ KOLÉBAVKY (Moravian Lullabies) pro soprán, flétnu a klavír (Czech words)

Composer
Duration
14 minutes
Genre
Modern classical music
Other parts

Interpreti, kteří hodlají skladbu nastudovat, mohou získat notový materiál přímo od autora: https://www.scoreexchange.com/profiles/ivoblaha

Videozáznam: http://www.youtube.com/watch?v=kq0u9x7ucqk . V cyklu Moravské kolébavky zpracoval autor netradičním způsobem tři písně z našeho národního pokladu – folklorní sbírky Františka Sušila. Písním je ponechán nejen původní text, ale i nápěv, jsou však kolážovitě zasazeny do novodobého zvukového okolí. Jako bychom se dnes ohlédli přes dlouhé věky zpět a zažívali, jak se kdesi ve venkovské světničce tato poezie spontánně, z ryzího citu, rodí.

Which method of viewing music should I use?

Score Exchange has two methods to display previews of music: seView which uses regular html and javascipt and the Scorch plug-in from Avid which needs to be downloaded and installed onto your computer. Both have advantages and disadvantages:

seView

seView, is the most compatible option. You should be able to view music on all modern web browsers including most mobile devices. Even if your device does not support javascript you should still be able to preview at least page one of the music.

You do not need to install any additional software to use seView.

Scorch

Scorch is a free plug-in from Avid for displaying and printing music. It can also play the music that you're seeing. As modern web browsers are updated, Scorch is no longer compatible with many browsers. Scorch has never been compatible with mobile devices and some web browsers on Mac computers.

If your web browser does not install Scorch automatically, you can click here to download and install scorch manually.

cloud scorch goes here

Licensing for this music

This part was published on Score Exchange by Ivo Bláha. When you buy it, you are granted a license that includes the following:

Sharing the file you download
When you buy the score - make multiple copies
When you buy parts - make multiple copies

For anything not permitted by the above licence then you should contact the publisher first to obtain permission.

In order to submit this part to ScoreExchange.com Ivo Bláha has declared that they own the copyright to this work in its entirety or that they have been granted permission from the copyright holder to use their work. If you believe that this part should be not available here because it infringes your or someone elses copyright, please report this part using the copyright abuse form.