HOMAGE TO HORNS for four French Horns (POCTA HORNÁM pro 4 lesní rohy)

Composer
Year of composition
2011
Difficulty
Difficult (Grades 7+)
Duration
9 minutes
Genre
Modern classical music
Instrumentation
Quartet (Horn in F)

Interpreti, kteří hodlají skladbu nastudovat, mohou získat notový materiál přímo od autora: https://www.scoreexchange.com/profiles/ivoblaha Performers, who want to play this piece, can to obtain sheet music directly from author: https://www.scoreexchange.com/profiles/ivoblaha

The three-movement work is built in line of arch with top reversed down. It starts by Entrata with exultant expression which gradually fades away, till it comes to the second part meditative Nenia. In the final movement the music again increases in energy, as if it aimed at the view of open horizon. The texture of the composition is rather unusual, musical elements transfer from voice to voice. It can slightly suggest distant historic practice in proverbial Russian horn band called "rogovaja muzika". But that changing of instruments had another reason: The natural horn did not allow playing in whole chromatic scale. That’s why in those band there were instruments with various fundamental tuning whose single tones could be combined as needed.

Třívětá kompozice probíhá v linii oblouku obráceného vrcholem dolů. Zahajuje intrádou, jejíž jásavý výraz postupně pohasíná, až vplyne do druhé části - meditativní nénie. Ve finální větě pak hudba znovu nabývá energie, jako by se snažila nalézt výhled k otevřenému obzoru. Jistou zvláštností skladby je její textura, charakteristická přecházením jednotlivých hudebních prvků z hlasu do hlasu. Vzdáleně to může připomenout dávnou historickou praxi pověstného ruského orchestru rohů, zvaného "rogovaja muzika". Střídání nástrojů tu mělo ovšem jiný důvod: Přirozený roh neumožňoval hru v celé chromatické škále. Soubor proto tvořilo více nástrojů různého ladění, jejichž jednotlivé tóny bylo možné podle potřeby kombinovat. Video: http://youtu.be/Ead9PBVdUKk

Which method of viewing music should I use?

Score Exchange has two methods to display previews of music: seView which uses regular html and javascipt and the Scorch plug-in from Avid which needs to be downloaded and installed onto your computer. Both have advantages and disadvantages:

seView

seView, is the most compatible option. You should be able to view music on all modern web browsers including most mobile devices. Even if your device does not support javascript you should still be able to preview at least page one of the music.

You do not need to install any additional software to use seView.

Scorch

Scorch is a free plug-in from Avid for displaying and printing music. It can also play the music that you're seeing. As modern web browsers are updated, Scorch is no longer compatible with many browsers. Scorch has never been compatible with mobile devices and some web browsers on Mac computers.

If your web browser does not install Scorch automatically, you can click here to download and install scorch manually.

cloud scorch goes here

Licensing for this music

This score was published on Score Exchange by Ivo Bláha. When you buy it, you are granted a license that includes the following:

Sharing the file you download
When you buy the score - make multiple copies
When you buy parts - make multiple copies

For anything not permitted by the above licence then you should contact the publisher first to obtain permission.

In order to submit this score to ScoreExchange.com Ivo Bláha has declared that they own the copyright to this work in its entirety or that they have been granted permission from the copyright holder to use their work. If you believe that this score should be not available here because it infringes your or someone elses copyright, please report this score using the copyright abuse form.