ORBIS MUSICUS for three guitars & chamber orchestra

For: Orchestra + solo Acoustic Guitar, standard tuning [tab]
page one of ORBIS MUSICUS for three guitars & chamber orchestra

Buy this score now

ORBIS MUSICUS for three guitars & chamber orchestra

$1.50

$1.50

from $0.10

(+ VAT when applicable)

Preview individual parts:

PDF icon

Instant download

You are purchasing high quality sheet music PDF files suitable for printing or viewing on digital devices.
Composer
Year of composition
2011
Difficulty
Difficult (Grades 7+)
Duration
13 minutes
Genre
Modern classical music
License details
For anything not permitted by the above licence then you should contact the publisher first to obtain permission.

video: http://www.scoreexchange.com/scores/137213.html

Obdivujeme se světu přírody kolem nás, žasneme nad nezměrnou rozmanitostí jeho forem, jimž vládne pevný řád. Jedině hudba má schopnost vytvářet takto nekonečně mnohotvárný svět představ v mysli člověka. Může posluchače vést tajuplnou krajinou pestrobarevných obrazů, slovy nepostižitelným kosmem hudební imaginace, který dokáže stvořit jen naše vlastní fantazie. Na této cestě prostorem a časem lze zažívat velebný poklid i vzrušivé napětí, nebeský jas i hrozivou temnotu hlubin, tu se zjeví monumentální masiv, jinde zase hravý život mikrosvěta či bizarní výstup tajemných bytostí… Živelný tok roztodivného zvukového dění ovšem nemusí znamenat bezbřehý chaos, jestliže za vším, tak jako v přírodě, stojí skrytá opora - přirozený řád věcí.

We marvel at nature around us, we are amazed at boundless variety of its forms with firm scheme of things. Only music has ability to create thus endlessly manifold world of images in human mind. It can lead us through unexplored land of colourful pictures, indescribable cosmos of musical imagination, generable just by our own fantasy. On this way through the space and time it’s possible to undergo dignified serenity even excitatory tension, beatific brightness even scary dark of the deep, here a monument springs up, elsewhere playful life of microworld or bizarre scene of enigmatic creatures… Of course, spontaneous flow of weird sound events needn’t pose total chaos, if all those phenomena, like in the nature, are subjected to hidden support – natural laws.

To purchase this score, please add it to your cart above. To purchase music not currently available on Score Exchange or for extended license requests, please contact the publisher directly.

Reviews of ORBIS MUSICUS for three guitars & chamber orchestra

Sorry, there's no reviews of this score yet. Please .