BERGAMASCA - symphonic scherzo

For: Orchestra
page one of BERGAMASCA - symphonic scherzo

Buy this score now

BERGAMASCA - symphonic scherzo

$10.00

from $1.50

(+ VAT when applicable)

Preview individual parts:

PDF icon

Instant download

You are purchasing high quality sheet music PDF files suitable for printing or viewing on digital devices.
Composer
Year of composition
2000
Lyricist
none
Difficulty
Difficult (Grades 7+)
Duration
10 minutes
Genre
Modern classical music
License details
For anything not permitted by the above licence then you should contact the publisher first to obtain permission.

"I chose the title "Bergamasca" for my orchestral fantasy as a reminder of an old dancing song which originated in the region of Italian town Bergamo in the 16th century. The instrumental shape of Bergamasca had gradually spread out over Europe and it reached significant success especially in the 19th century. However, my intention was not to revive the historical form but to create a free, fanciful dancing picture. Bizarre mystique mingles with nostalgic cheerfulness; passionate flow is followed by lyrical-humorous natural idyll. The driving power of that all is a rhytmical element - the essence of dancing and music expression." Author

"Název sve orchestrální fantazie "Bergamasca" jsem zvolil jako jisté připomenutí stare taneční písne, která má svůj počátek již v 16.stol. v oblasti italskeho mesta Bergamo. Její instrumentální podoba se rozšířila po Evropě a značnou obecnou oblibu zažila zejména v 19.stol. Slovo "pergamuška", dodnes českými muzikanty užívané (obvykle ve zlehčujícím vyznamu), vzniklo zřejmě právě počeštěním slova bergamaska. Mym záměrem nebyl ovšem návrat k historické formě, ale volné zobecnění do podoby jakéhosi fantaskního tanečního obrazu. V něm se mísí bizarní tajuplnost s nostalgickou úsměvností, dravý pohyb tu střídá lyricko humorné přírodní idylka. Ústřední hnací silou všeho toho je rytmický živel - prapodstata tanečního i hudebního projevu." Autor

To purchase this score, please add it to your cart above. To purchase music not currently available on Score Exchange or for extended license requests, please contact the publisher directly.

Reviews of BERGAMASCA - symphonic scherzo

Sorry, there's no reviews of this score yet. Please .