BERGAMASCA - symphonic scherzo

Composer
Parts
Full details...
page one of BERGAMASCA - symphonic scherzo

Which method of viewing music should I use?

Score Exchange has two methods to display previews of music: seView which uses regular html and javascipt and the Scorch plug-in from Avid which needs to be downloaded and installed onto your computer. Both have advantages and disadvantages:

seView

seView, is the most compatible option. You should be able to view music on all modern web browsers including most mobile devices. Even if your device does not support javascript you should still be able to preview at least page one of the music.

You do not need to install any additional software to use seView.

Scorch

Scorch is a free plug-in from Avid for displaying and printing music. It can also play the music that you're seeing. As modern web browsers are updated, Scorch is no longer compatible with many browsers. Scorch has never been compatible with mobile devices and some web browsers on Mac computers.

If your web browser does not install Scorch automatically, you can click here to download and install scorch manually.

Static preview

The static preview shows a basic image of the first page.

Interactive preview

The interactive preview also shows a preview of the first page, but it's a bit slower to load. The preview is displayed using the Sibelius Cloud Publishing technology from Avid. With most scores, this technology will provide a higher quality preview, as well as being able to switch to full screen mode and also play the displayed music to you.

Printing after purchase

After you have purchased this item the Cloud Publishing technology is utilised to provide the printing mechanism for the music. As such, we recommend checking that the Interactive Preview displays correctly on your device before committing to a purchase.

Full details

"I chose the title "Bergamasca" for my orchestral fantasy as a reminder of an old dancing song which originated in the region of Italian town Bergamo in the 16th century. The instrumental shape of Bergamasca had gradually spread out over Europe and it reached significant success especially in the 19th century. However, my intention was not to revive the historical form but to create a free, fanciful dancing picture. Bizarre mystique mingles with nostalgic cheerfulness; passionate flow is followed by lyrical-humorous natural idyll. The driving power of that all is a rhytmical element - the essence of dancing and music expression." Author

"Název sve orchestrální fantazie "Bergamasca" jsem zvolil jako jisté připomenutí stare taneční písne, která má svůj počátek již v 16.stol. v oblasti italskeho mesta Bergamo. Její instrumentální podoba se rozšířila po Evropě a značnou obecnou oblibu zažila zejména v 19.stol. Slovo "pergamuška", dodnes českými muzikanty užívané (obvykle ve zlehčujícím vyznamu), vzniklo zřejmě právě počeštěním slova bergamaska. Mym záměrem nebyl ovšem návrat k historické formě, ale volné zobecnění do podoby jakéhosi fantaskního tanečního obrazu. V něm se mísí bizarní tajuplnost s nostalgickou úsměvností, dravý pohyb tu střídá lyricko humorné přírodní idylka. Ústřední hnací silou všeho toho je rytmický živel - prapodstata tanečního i hudebního projevu." Autor


Score ID
14044
Composer
Year of composition
2000
Lyricist
none
Difficulty
Difficult (Grades 7+)
Duration
10 minutes
Instrumentation
Orchestra
Genre
Modern classical music
Licensing

For anything not permitted by the above licence then you should contact the publisher first to obtain permission.

Reviews of BERGAMASCA - symphonic scherzo

Sorry, there's no reviews of this score yet. Please .

You might also like...