ORNAMENTS for piano and orchestra

For: Orchestra + solo Piano
page one of ORNAMENTS  for piano and orchestra

Buy this score now

ORNAMENTS for piano and orchestra

$10.00

from $10.00

(+ VAT when applicable)

Preview individual parts:

PDF icon

Instant download

You are purchasing high quality sheet music PDF files suitable for printing or viewing on digital devices.
Composer
Year of composition
2003
Lyricist
none
Difficulty
Difficult (Grades 7+)
Duration
18 minutes
Genre
Modern classical music
License details
For anything not permitted by the above licence then you should contact the publisher first to obtain permission.

The title "Ornaments" could associate an idea of some decorative rococo music. But in this composition the term ornament means something much more substantial: the elementary inspirational ground of musical morphology, structure and the whole construction. The composition in a way would recall ornamental needlework or lace, where abstract figures or stylised nature motives grow out of the tiniest elements.

Název "Ornamenty" může svádět k představě o hudbě rokokově přikrášlované ozdobnou ornamentikou. Pro tuto skladbu však ornament znamená něco mnohem podstatnějšího: elementární inspirační základ hudebního tvarosloví, faktury i celkové výstavby. Svým způsobem možná kompozice připomene ornamentální výšivku či krajku, kde z nejdrobnějších prvků vyrůstají abstraktní útvary či stylizované přírodní motivy. http://youtu.be/DAKLWfFNJBI

To purchase this score, please add it to your cart above. To purchase music not currently available on Score Exchange or for extended license requests, please contact the publisher directly.

Reviews of ORNAMENTS for piano and orchestra

Sorry, there's no reviews of this score yet. Please .