MACROCOSM for piano

Composer
Full details...
page one of MACROCOSM for piano

Which method of viewing music should I use?

Score Exchange has two methods to display previews of music: seView which uses regular html and javascipt and the Scorch plug-in from Avid which needs to be downloaded and installed onto your computer. Both have advantages and disadvantages:

seView

seView, is the most compatible option. You should be able to view music on all modern web browsers including most mobile devices. Even if your device does not support javascript you should still be able to preview at least page one of the music.

You do not need to install any additional software to use seView.

Scorch

Scorch is a free plug-in from Avid for displaying and printing music. It can also play the music that you're seeing. As modern web browsers are updated, Scorch is no longer compatible with many browsers. Scorch has never been compatible with mobile devices and some web browsers on Mac computers.

If your web browser does not install Scorch automatically, you can click here to download and install scorch manually.

Static preview

The static preview shows a basic image of the first page.

Interactive preview

The interactive preview also shows a preview of the first page, but it's a bit slower to load. The preview is displayed using the Sibelius Cloud Publishing technology from Avid. With most scores, this technology will provide a higher quality preview, as well as being able to switch to full screen mode and also play the displayed music to you.

Printing after purchase

After you have purchased this item the Cloud Publishing technology is utilised to provide the printing mechanism for the music. As such, we recommend checking that the Interactive Preview displays correctly on your device before committing to a purchase.

Full details

Interpreti, kteří hodlají skladbu nastudovat, mohou získat notový materiál přímo od autora: https://www.scoreexchange.com/profiles/ivoblaha Performers, who want to play this piece, can to obtain sheet music directly from author: https://www.scoreexchange.com/profiles/ivoblaha

The piece Macrocosm is framed as coherently developing compact area. Depicting of transparent sound picture with delicately ranked nuances is entrusted to piano instrument for this role as if fated for its pure fragile expression. Sense of this music is not to urge by rough force or to demonstrate a blinding technique. It would rather tempt to emotive immerse in irrecoverably passing of time, mystique of universe even human soul. (Name Macrocosm intentionally remembers famous Bartok’s Microcosm, but don’t let us looking for another relations with it.)

Skladba Makrokosmos je koncipována jako celistvá, souvisle se vyvíjející hudební plocha. Vykreslení průzračneho zvukoveho obrazu s jemne odstupňovanými odstíny je sveřeno klavíru - nástroji pro tuto roli jakoby predurčenemu svým křehce čistým projevem a jedinečnými výrazovými schopnostmi. Smyslem teto hudby není přesvedcovat hrubou silou, ani předvádět oslnivou techniku. Spíše by měla vábit k emotivnímu prožívání nevratně uplývajícího času, lákat do světa nekonečných prostor a tajemství vesmíru i lidske duše. (Názvem Makrokosmos se vědomě připomíná slavný Bartokův Mikrokosmos, bližší souvislosti tu však nehledejme.)


Score ID
32672
Composer
Year of composition
1998
Difficulty
Difficult (Grades 7+)
Duration
11 minutes
Instrumentation
Solo instrument (Piano)
Genre
Modern classical music
Licensing

For anything not permitted by the above licence then you should contact the publisher first to obtain permission.

Reviews of MACROCOSM for piano

Sorry, there's no reviews of this score yet. Please .

You might also like...