MACROCOSM for piano

For: Solo instrument (Piano)
page one of MACROCOSM for piano

Buy this score now

MACROCOSM for piano

$1.50

(+ VAT when applicable)
PDF icon

Instant download

You are purchasing high quality sheet music PDF files suitable for printing or viewing on digital devices.
Composer
Year of composition
1998
Difficulty
Difficult (Grades 7+)
Duration
11 minutes
Genre
Modern classical music
License details
For anything not permitted by the above licence then you should contact the publisher first to obtain permission.

Interpreti, kteří hodlají skladbu nastudovat, mohou získat notový materiál přímo od autora: https://www.scoreexchange.com/profiles/ivoblaha Performers, who want to play this piece, can to obtain sheet music directly from author: https://www.scoreexchange.com/profiles/ivoblaha

The piece Macrocosm is framed as coherently developing compact area. Depicting of transparent sound picture with delicately ranked nuances is entrusted to piano instrument for this role as if fated for its pure fragile expression. Sense of this music is not to urge by rough force or to demonstrate a blinding technique. It would rather tempt to emotive immerse in irrecoverably passing of time, mystique of universe even human soul. (Name Macrocosm intentionally remembers famous Bartok’s Microcosm, but don’t let us looking for another relations with it.)

Skladba Makrokosmos je koncipována jako celistvá, souvisle se vyvíjející hudební plocha. Vykreslení průzračneho zvukoveho obrazu s jemne odstupňovanými odstíny je sveřeno klavíru - nástroji pro tuto roli jakoby predurčenemu svým křehce čistým projevem a jedinečnými výrazovými schopnostmi. Smyslem teto hudby není přesvedcovat hrubou silou, ani předvádět oslnivou techniku. Spíše by měla vábit k emotivnímu prožívání nevratně uplývajícího času, lákat do světa nekonečných prostor a tajemství vesmíru i lidske duše. (Názvem Makrokosmos se vědomě připomíná slavný Bartokův Mikrokosmos, bližší souvislosti tu však nehledejme.)

To purchase this score, please add it to your cart above. To purchase music not currently available on Score Exchange or for extended license requests, please contact the publisher directly.

Reviews of MACROCOSM for piano

Sorry, there's no reviews of this score yet. Please .