Home > Solo instrument > MACROCOSM for piano

MACROCOSM for piano

Composer
Year of composition
1998
Difficulty
Difficult (Grades 7+)
Duration
11 minutes
Genre
Modern classical music
Instrumentation
Solo instrument
Instrumental parts
Not available

The piece Macrocosm is framed as coherently developing compact area. Depicting of transparent sound picture with delicately ranked nuances is entrusted to piano instrument for this role as if fated for its pure fragile expression. Sense of this music is not to urge by rough force or to demonstrate a blinding technique. It would rather tempt to emotive immerse in irrecoverably passing of time, mystique of universe even human soul. (Name Macrocosm intentionally remembers famous Bartok’s Microcosm, but don’t let us looking for another relations with it.)

  • * * Skladba Makrokosmos je koncipována jako celistvá, souvisle se vyvíjející hudební plocha. Vykreslení průzračneho zvukoveho obrazu s jemne odstupňovanými odstíny je sveřeno klavíru - nástroji pro tuto roli jakoby predurčenemu svým křehce čistým projevem a jedinečnými výrazovými schopnostmi. Smyslem teto hudby není přesvedcovat hrubou silou, ani předvádět oslnivou techniku. Spíše by měla vábit k emotivnímu prožívání nevratně uplývajícího času, lákat do světa nekonečných prostor a tajemství vesmíru i lidske duše. (Názvem Makrokosmos se vědomě připomíná slavný Bartokův Mikrokosmos, bližší souvislosti tu však nehledejme.)

Which method of viewing music should I use?

Score Exchange has two methods to display previews of music: seView which uses regular html and javascipt and the Scorch plug-in from Avid which needs to be downloaded and installed onto your computer. Both have advantages and disadvantages:

seView

seView, is the most compatible option. You should be able to view music on all modern web browsers including most mobile devices. Even if your device does not support javascript you should still be able to preview at least page one of the music.

You do not need to install any additional software to use seView.

Scorch

Scorch is a free plug-in from Avid for displaying and printing music. It can also play the music that you're seeing. As modern web browsers are updated, Scorch is no longer compatible with many browsers. Scorch has never been compatible with mobile devices and some web browsers on Mac computers.

If your web browser does not install Scorch automatically, you can click here to download and install scorch manually.

cloud scorch goes here

This score was submitted by Ivo Bláha. If you wish to perform, record, or broadcast this music then you should contact them first.

In order to submit this score to ScoreExchange.com Ivo Bláha has declared that they own the copyright to this work in its entirety or that they have been granted permission from the copyright holder to use their work. If you believe that this score should be not available here because it infringes your or someone elses copyright, please report this score using the copyright abuse form.