SONATA per violoncello e piano

For: Solo Solo Violoncello + piano
page one of SONATA per violoncello e piano

Buy this score now

SONATA per violoncello e piano

$1.50

$1.50

from $0.10

(+ VAT when applicable)

Preview individual parts:

PDF icon

Instant download

You are purchasing high quality sheet music PDF files suitable for printing or viewing on digital devices.
Composer
Year of composition
1972
Difficulty
Difficult (Grades 7+)
Duration
15 minutes
Genre
Modern classical music
License details
For anything not permitted by the above licence then you should contact the publisher first to obtain permission.

Interpreti, kteří hodlají skladbu nastudovat, mohou získat notový materiál přímo od autora: https://www.scoreexchange.com/profiles/ivoblaha Performers, who want to play this piece, can to obtain sheet music directly from author: https://www.scoreexchange.com/profiles/ivoblaha

"This piece belongs to my most intimate and peculiar compositions. It has arisen in time of emotional feeling after loss of my father and it was composed with his violoncello, which remained me. Each part acts as individuality, they develop in the opposite direction. First piano dominates with ostinato motif. Cello for long time does not venture to pronounce by its typical songful tone, it plays without bow. At the end cello adopts the introductory motif and nostalgically ends whole piece. MP3 recording is interpreted by Václav Jírovec and Aleš Bílek." Author

"Sonáta pro violoncello a klavír patří k mým nejintimnějším a nejzvláštnějším skladbám. Vznikala v období citového zjitření ze ztráty otce a byla komponována s nástrojem, který mi po otci zůstal – s violoncellem. Skladba je jednovětá, party obou nástrojů představují samostatné individuality. Vyvíjejí se protisměrně. V začátku dominuje ostinátním motivem klavír, cello dlouho hraje bez smyčce. Nakonec přejímá úvodní nostalgický klavírní motiv a svým typickým zpěvným tónem jím skladbu končí. Sonáta vznikla na popud cellisty Václava Jírovce, který spolu s Alešem Bílkem sonátu nahrál." Autor http://youtu.be/tBn8TFtieBI

To purchase this score, please add it to your cart above. To purchase music not currently available on Score Exchange or for extended license requests, please contact the publisher directly.

Reviews of SONATA per violoncello e piano

Sorry, there's no reviews of this score yet. Please .