SONATA per violoncello e piano

Composer
Year of composition
1972
Difficulty
Difficult (Grades 7+)
Duration
15 minutes
Genre
Modern classical music
Instrumentation
Solo instrument + piano (Solo Violoncello)
Instrumental parts

Interpreti, kteří hodlají skladbu nastudovat, mohou získat notový materiál přímo od autora: https://www.scoreexchange.com/profiles/ivoblaha Performers, who want to play this piece, can to obtain sheet music directly from author: https://www.scoreexchange.com/profiles/ivoblaha

"This piece belongs to my most intimate and peculiar compositions. It has arisen in time of emotional feeling after loss of my father and it was composed with his violoncello, which remained me. Each part acts as individuality, they develop in the opposite direction. First piano dominates with ostinato motif. Cello for long time does not venture to pronounce by its typical songful tone, it plays without bow. At the end cello adopts the introductory motif and nostalgically ends whole piece. MP3 recording is interpreted by Václav Jírovec and Aleš Bílek." Author

"Sonáta pro violoncello a klavír patří k mým nejintimnějším a nejzvláštnějším skladbám. Vznikala v období citového zjitření ze ztráty otce a byla komponována s nástrojem, který mi po otci zůstal – s violoncellem. Skladba je jednovětá, party obou nástrojů představují samostatné individuality. Vyvíjejí se protisměrně. V začátku dominuje ostinátním motivem klavír, cello dlouho hraje bez smyčce. Nakonec přejímá úvodní nostalgický klavírní motiv a svým typickým zpěvným tónem jím skladbu končí. Sonáta vznikla na popud cellisty Václava Jírovce, který spolu s Alešem Bílkem sonátu nahrál." Autor http://youtu.be/tBn8TFtieBI

Which method of viewing music should I use?

Score Exchange has two methods to display previews of music: seView which uses regular html and javascipt and the Scorch plug-in from Avid which needs to be downloaded and installed onto your computer. Both have advantages and disadvantages:

seView

seView, is the most compatible option. You should be able to view music on all modern web browsers including most mobile devices. Even if your device does not support javascript you should still be able to preview at least page one of the music.

You do not need to install any additional software to use seView.

Scorch

Scorch is a free plug-in from Avid for displaying and printing music. It can also play the music that you're seeing. As modern web browsers are updated, Scorch is no longer compatible with many browsers. Scorch has never been compatible with mobile devices and some web browsers on Mac computers.

If your web browser does not install Scorch automatically, you can click here to download and install scorch manually.

cloud scorch goes here

Licensing for this music

This score was published on Score Exchange by Ivo Bláha. When you buy it, you are granted a license that includes the following:

Sharing the file you download
When you buy the score - make multiple copies
When you buy parts - make multiple copies

For anything not permitted by the above licence then you should contact the publisher first to obtain permission.

In order to submit this score to ScoreExchange.com Ivo Bláha has declared that they own the copyright to this work in its entirety or that they have been granted permission from the copyright holder to use their work. If you believe that this score should be not available here because it infringes your or someone elses copyright, please report this score using the copyright abuse form.