Michael Hamil

Michael Hamil Contact Seller
Please note that you will need to sign in or register before you can contact this seller
Country:
United States

BIOGRAPHY

Born in 1958 in Krakow, Poland. Here he finished Polygraphist Technical School and Music School (attended concurrently). Created and lead vocal/instrumental band “Bethlehem” (1974-1980). In early 1980s immigrated to Chicago, USA, where he lives to date. Serviced local Polish Community (population of about 1.2 mil.) by publishing editorials (about insurance and investments) in different regional newspapers and magazines (Dziennik Chicagowski, Alfa, Nowe Zycie…) participating in radio programs in 1987-1994 (WNVR 1030, WNWI 1080, WPNA1490, WCEV 1450) and reported Stock Markets quotations on Polish TV station “Polvision” in 1993. He was owner/manager of Insurance and Investment Agency Hamil (1986-1996) and a stock broker (1988-2010). In 1997 he published a book in polish language “Sekrety Gieldowe” (Stock Market Secrets). Insurance Consultant since 1985. Check: www.google/hamilproductions.com and http://betterfly.com/7390224273. He publishes his music through internet: http://www.scoreexchange.com/search?composer=Hamil). He plays piano and other instruments in local American and Slavic Churches (Ukrainian Pentecostal Church in 1983-1987, about 120 attendees, Polish Christian Center in 1987-1991, about 80 attendees, Niles Assembly of God in 1991-1995, about 120 attendees, Northwest Assembly of God 1996-2004, about 400 attendees, Algonquin Community Church in 2002, about 350 attendees, Moody Bible Institute in 2003, about 3500 students, Polish Evangelical Fellowship in 2005-present, Cancer Support Group of Willow Creek Church in 2006-present), Deliverance Temple in 2014-present, about 70 attendees and Alpha And Omega Church in 2017-present, about 50 attendees. Music Teacher in Schaumburg Music School from 2017-present. Composer, conductor, arranger, music teacher, poet.

BIOGRAFIA

Urodził się (1958) i wychował w Krakowie, Polsce. Tu ukończył Technikum Poligraficzne oraz Szkołę Muzyczną II-go Stopnia. Założył i prowadził zespół wokalno-instrumentalny "Betlejem" (1974-1979). Na początku 1980-tych lat wyemigrował do Chicago, IL USA, gdzie mieszka do dzisiaj. Służył lokalnej polonii (populacja około 1.2 miliona) publikując artykuły o ubezpieczeniach i inwestycjach w różnych regionalnych gazetach i magazynach (Dziennik Chicagowski, Alfa, Nowe życie…), biorąc udział w programach radiowych w latach 1987-1994 (WNVR 1030, WNWI 1080, WPNA 1490, WCEV 1450) oraz raportował wyniki giełd amerykańskich w polskiej telewizji "Polvision" w roku 1993-im. Był właścicielem Agencji Ubezpieczeniowo-Inwestycyjnej Hamil (1986-1996) oraz maklerem giełdowym (1988-2010). W 1997-ym roku wydał kiążkę "Sekrety Giełdowe". Jest Konsultantem Ubezpieczeniowym od 1985-go roku. Zobacz: www.google/hamilproductions.com oraz http://betterfly.com/7390224273. Publikuje utwory muzyczne poprzez Hamil Productions oraz na internecie: http://www.scoreexchange.com/search?composer=Hamil. Gra na fortepianie i innych instrumentach w lokalnych amerykańskich i słowiańskich kościołach (Ukrainian Pentecostal Church w latach 1983-1987, około 120 uczestników, Polish Christian Center w latach 1987-1991, około 80 uczestników, Niles Assembly of God w latach 1991-1995, około 120 uczestników, Northwest Pentecostal Church 1996-2004, około 400 uczestników, Algonquin Community Church w roku 2002, około 350 uczestników, Moody Bible Institute w roku 2003, około 3500 studentów, Polish Evangelical Fellowship od 2005-go roku do dzisiaj, około 35 uczestników, Cancer Support Group of Willow Creek Church od 2006 roku do dzisiaj), Deliverance Temple od 2014-go r. do dzisiaj oraz Alpha And Omega Church od 2017-do dzisiaj. Nauczyciel muzyki w Schaumburg Music School od 2017 do dzisiaj. Kompozytor,dyrygent, aranżer, nauczyciel muzyki, poeta.

Score catalogue