RE- for three guitars

Composer
Ivo Bláha
Year of composition
2008
Publisher
Difficulty
Difficult (Grades 7+)
Duration
12 minutes
Genre
Modern classical music
Instrumentation
Trio (Acoustic Guitar [notation])
Instrumental parts

Interpreti, kteří hodlají skladbu nastudovat, mohou získat notový materiál přímo od autora: https://www.scoreexchange.com/profiles/ivoblaha Performers, who want to play this piece, can to obtain sheet music directly from author: https://www.scoreexchange.com/profiles/ivoblaha

Význam předpony „re-“ u cizích slov je „opětování, návrat, opak, odpor, nové utváření, vznik nového na základě starého…". Mnohé z této charakteristiky je blízké mému přístupu k hudební tvorbě. Stále mě fascinuje dokonalost, invenční bohatství a emotivní náboj geniálních děl hudební historie. Soudobý autor je může zcela pomíjet či epigonsky napodobovat, pro sebe však vidím smysl v tom, pokoušet se vlastním způsobem reflektovat odkaz našich předchůdců. Jen shodou okolností začíná skladba tónem D (Re) tikajícím v kosmicky vysoké poloze nástroje. Kytarový soubor Trio Nété, kterému je skladba věnována, tu však dodatečně objevil nečekané spojitosti se starořeckou kulturou. V pythagorejském planetárním systému platilo, že nejvyšší tón – „nété“ je právě D a byl mu přiřazován Měsíc. Též jedna ze tří Múz uctívaných v Delfách se jmenovala Nété a ta střežila vše, co rozprostírá se pod Lunou.

Re-verse, Re-turn, Re-sistance, Re-novation, Re-vival, Re-surgence… Sense of many words with prefix “Re-“ is near to author’s thoughts about his music output. Thence there is the title of the work. Only by coincidence the work opens with tone D (Re) ticking at cosmic pitch of the instrument´s register. The composition was dedicated to guitar ensemble Trio Nété, which subsequently traced unforeseen connections with ancient Hellenic culture. The high tone in Pythagorean planetary system – “nété” was just tone D and it was assigned to Moon. Also one of three Muses venerated in Delphi was Nété. She guarded all what laid below the Moon.

Which method of viewing music should I use?

Score Exchange has two methods to display previews of music: seView which uses regular html and javascipt and the Scorch plug-in from Avid which needs to be downloaded and installed onto your computer. Both have advantages and disadvantages:

seView

seView, is the most compatible option. You should be able to view music on all modern web browsers including most mobile devices. Even if your device does not support javascript you should still be able to preview at least page one of the music.

You do not need to install any additional software to use seView.

Scorch

Scorch is a free plug-in from Avid for displaying and printing music. It can also play the music that you're seeing. As modern web browsers are updated, Scorch is no longer compatible with many browsers. Scorch has never been compatible with mobile devices and some web browsers on Mac computers.

If your web browser does not install Scorch automatically, you can click here to download and install scorch manually.

cloud scorch goes here

Licensing for this music

This score was published on Score Exchange by Ivo Bláha. When you buy it, you are granted a license that includes the following:

Sharing the file you download
When you buy the score - make multiple copies
When you buy parts - make multiple copies

For anything not permitted by the above licence then you should contact the publisher first to obtain permission.

In order to submit this score to ScoreExchange.com Ivo Bláha has declared that they own the copyright to this work in its entirety or that they have been granted permission from the copyright holder to use their work. If you believe that this score should be not available here because it infringes your or someone elses copyright, please report this score using the copyright abuse form.