RE- for three guitars

By: Ivo Bláha
For: Trio of Acoustic Guitars [notation]
page one of RE- for three guitars

Buy this score now

RE- for three guitars

$1.50

$1.50

from $0.10

(+ VAT when applicable)

Preview individual parts:

PDF icon

Instant download

You are purchasing high quality sheet music PDF files suitable for printing or viewing on digital devices.
Composer
Ivo Bláha
Year of composition
2008
Publisher
Difficulty
Difficult (Grades 7+)
Duration
12 minutes
Genre
Modern classical music
License details
For anything not permitted by the above licence then you should contact the publisher first to obtain permission.

Interpreti, kteří hodlají skladbu nastudovat, mohou získat notový materiál přímo od autora: https://www.scoreexchange.com/profiles/ivoblaha Performers, who want to play this piece, can to obtain sheet music directly from author: https://www.scoreexchange.com/profiles/ivoblaha

Význam předpony „re-“ u cizích slov je „opětování, návrat, opak, odpor, nové utváření, vznik nového na základě starého…". Mnohé z této charakteristiky je blízké mému přístupu k hudební tvorbě. Stále mě fascinuje dokonalost, invenční bohatství a emotivní náboj geniálních děl hudební historie. Soudobý autor je může zcela pomíjet či epigonsky napodobovat, pro sebe však vidím smysl v tom, pokoušet se vlastním způsobem reflektovat odkaz našich předchůdců. Jen shodou okolností začíná skladba tónem D (Re) tikajícím v kosmicky vysoké poloze nástroje. Kytarový soubor Trio Nété, kterému je skladba věnována, tu však dodatečně objevil nečekané spojitosti se starořeckou kulturou. V pythagorejském planetárním systému platilo, že nejvyšší tón – „nété“ je právě D a byl mu přiřazován Měsíc. Též jedna ze tří Múz uctívaných v Delfách se jmenovala Nété a ta střežila vše, co rozprostírá se pod Lunou.

Re-verse, Re-turn, Re-sistance, Re-novation, Re-vival, Re-surgence… Sense of many words with prefix “Re-“ is near to author’s thoughts about his music output. Thence there is the title of the work. Only by coincidence the work opens with tone D (Re) ticking at cosmic pitch of the instrument´s register. The composition was dedicated to guitar ensemble Trio Nété, which subsequently traced unforeseen connections with ancient Hellenic culture. The high tone in Pythagorean planetary system – “nété” was just tone D and it was assigned to Moon. Also one of three Muses venerated in Delphi was Nété. She guarded all what laid below the Moon.

To purchase this score, please add it to your cart above. To purchase music not currently available on Score Exchange or for extended license requests, please contact the publisher directly.

Reviews of RE- for three guitars

Sorry, there's no reviews of this score yet. Please .