RE- for three guitars

Composer
Ivo Bláha
Parts
Full details...
page one of RE- for three guitars

Which method of viewing music should I use?

Score Exchange has two methods to display previews of music: seView which uses regular html and javascipt and the Scorch plug-in from Avid which needs to be downloaded and installed onto your computer. Both have advantages and disadvantages:

seView

seView, is the most compatible option. You should be able to view music on all modern web browsers including most mobile devices. Even if your device does not support javascript you should still be able to preview at least page one of the music.

You do not need to install any additional software to use seView.

Scorch

Scorch is a free plug-in from Avid for displaying and printing music. It can also play the music that you're seeing. As modern web browsers are updated, Scorch is no longer compatible with many browsers. Scorch has never been compatible with mobile devices and some web browsers on Mac computers.

If your web browser does not install Scorch automatically, you can click here to download and install scorch manually.

Static preview

The static preview shows a basic image of the first page.

Interactive preview

The interactive preview also shows a preview of the first page, but it's a bit slower to load. The preview is displayed using the Sibelius Cloud Publishing technology from Avid. With most scores, this technology will provide a higher quality preview, as well as being able to switch to full screen mode and also play the displayed music to you.

Printing after purchase

After you have purchased this item the Cloud Publishing technology is utilised to provide the printing mechanism for the music. As such, we recommend checking that the Interactive Preview displays correctly on your device before committing to a purchase.

Full details

Interpreti, kteří hodlají skladbu nastudovat, mohou získat notový materiál přímo od autora: https://www.scoreexchange.com/profiles/ivoblaha Performers, who want to play this piece, can to obtain sheet music directly from author: https://www.scoreexchange.com/profiles/ivoblaha

Význam předpony „re-“ u cizích slov je „opětování, návrat, opak, odpor, nové utváření, vznik nového na základě starého…". Mnohé z této charakteristiky je blízké mému přístupu k hudební tvorbě. Stále mě fascinuje dokonalost, invenční bohatství a emotivní náboj geniálních děl hudební historie. Soudobý autor je může zcela pomíjet či epigonsky napodobovat, pro sebe však vidím smysl v tom, pokoušet se vlastním způsobem reflektovat odkaz našich předchůdců. Jen shodou okolností začíná skladba tónem D (Re) tikajícím v kosmicky vysoké poloze nástroje. Kytarový soubor Trio Nété, kterému je skladba věnována, tu však dodatečně objevil nečekané spojitosti se starořeckou kulturou. V pythagorejském planetárním systému platilo, že nejvyšší tón – „nété“ je právě D a byl mu přiřazován Měsíc. Též jedna ze tří Múz uctívaných v Delfách se jmenovala Nété a ta střežila vše, co rozprostírá se pod Lunou.

Re-verse, Re-turn, Re-sistance, Re-novation, Re-vival, Re-surgence… Sense of many words with prefix “Re-“ is near to author’s thoughts about his music output. Thence there is the title of the work. Only by coincidence the work opens with tone D (Re) ticking at cosmic pitch of the instrument´s register. The composition was dedicated to guitar ensemble Trio Nété, which subsequently traced unforeseen connections with ancient Hellenic culture. The high tone in Pythagorean planetary system – “nété” was just tone D and it was assigned to Moon. Also one of three Muses venerated in Delphi was Nété. She guarded all what laid below the Moon.


Score ID
122486
Composer
Ivo Bláha
Year of composition
2008
Publisher
Difficulty
Difficult (Grades 7+)
Duration
12 minutes
Instrumentation
Trio of Acoustic Guitars [notation]
Genre
Modern classical music
Instrumental parts
Licensing

For anything not permitted by the above licence then you should contact the publisher first to obtain permission.

Cover art for RE- for three guitars

Reviews of RE- for three guitars

Sorry, there's no reviews of this score yet. Please .

You might also like...