Slovak Music Bridge

Slovak Music Bridge Contact Seller
Please note that you will need to sign in or register before you can contact this seller
Country:
Slovak Republic

Slovak Music Bridge, Ultd. is an advanced publisher of Slovak classical music of all periods. Besides the publishing activities, we offer a huge range of other top quality services: music engraving, studio recordings, organization of concerts, music agency services for composers and performers, collaboration with music schools of all levels.

Slovak Music Bridge, v.o.s. je moderné vydavateľstvo slovenskej vážnej hudby všetkých období. Okrem vydavateľskej činnosti prichádzame aj s ponukou ďalších služieb na vysokej úrovni: notografické práce, nahrávky, organizácia koncertov, agentúrna podpora pre skladateľov a interpretov, spolupráca s hudobnými školami.

Composers | Skladatelia: Aki | Bachratá | Bázlik I. | Bázlik M. | Bella | Berger | Betko | Bodnár | Bokes | Borzík | Buffa | Burlas | Čekovská | Demoč | Dibák | Domanský | Fekiačová | Figueiredo | Gahér | Grob | Groll | Haász | Hatrík | Hvozdík | Javorka | Kmiťová | Kolkovich | Koňakovská | Konečný | Krajči | Krák | Krška | Kubička | Laco | Lejava | Machajdík | Matej | Milaković | Novák | Papanetzová | Pejhovský | Pezynskyj | Piaček | Podprocký | Remeň | Rusó | Sarkisian | Steinecker | Vajó | Valenta | Veselý | Zach | Zeljenka

Score catalogue